Na jakiej zasadzie działają sceny obrotowe?

  • Home
  •  / 
  • Blog
  •  / 
  • Na jakiej zasadzie działają sceny obrotowe?

Na jakiej zasadzie działają sceny obrotowe?

0

Sceny obrotowe to elementy scenografii, bez których obecnie nie obejdzie się żaden teatr. Współcześnie wystawiane sztuki cechuje bowiem dużo większa dynamika przedstawień niż jeszcze 50 lat temu.

Szybkie zmiany tła, znikanie i pojawianie się elementów scenografii, większa mobilność artystów; wszystko to umożliwiają właśnie obrotowe sceny oraz inne rozwiązania z zakresu mechaniki scenicznej:

  • rozwijane ekrany
  • wyciągarki linowe
  • windy sceniczne.

Sceny obrotowe działają wykorzystując automatykę przemysłową oraz robotykę. Bardzo często sterowane są elektronicznie, dzięki czemu ich obsługa jest szybka i prosta. Scena taka dzieli się na poszczególne płaszczyzny, na których wpra­wiane są w ruch pier­ście­nie oraz zapadnie. Co jeszcze warto wiedzieć o obrotowych platformach?

Krótka historia scen obrotowych

Oferowane przez naszą firmę sceny i platformy obrotowe kojarzone są przede wszystkim z teatrami, chociaż pierwszy taki mechanizm naszkicował Leonardo da Vinci już w 1490.  Scena obrotowa miała swój debiut teatralny w dru­giej poło­wie XVIII w. w Japonii, a następnie pojawiła się w Mona­chium w maju 1896. Jej średnica wynosiła 16 m; sama platforma była napę­dzana elek­trycz­nie. Już wtedy zaobserwowano, że takie rozwiązanie pozwala uniknąć dłu­go­trwa­łych przerw w trak­cie przed­sta­wie­nia, niezbędnych do demontażu i mon­tażu deko­ra­cji dla kolej­nych scen. Jednym z najsławniejszych przedstawień, w trakcie których użyto sceny obrotowej, było wystawienie „Snu nocy let­niej” w 1905 roku. W Pol­sce natomiast pierw­szą taką scenę obro­tową zamontowano w Teatrze Pol­skim w War­sza­wie w 1913 roku. Trzydzieści lat później w scenach obrotowych zaczęto montować zapad­nie i podno­szone pode­sty.

Obrotowe podesty nie tylko w teatrach

Podczas gdy w teatrach sceny obrotowe montowane są na stałe, ich odpowiedniki, czyli mniejsze platformy obrotowe, instaluje się wyłącznie na potrzeby jednorazowych przedstawień lub eventów. Szeroko korzysta z nich sztuka estradowa, a także salony samochodowe, które wystawiają na nich luksusowe modele aut podczas na przykład otwarcia nowej siedziby. Obrotowe platformy doskonale sprawdzą się również jako powierzchnie wystawiennicze lub reklamowe w czasie różnego rodzaju targów branżowych.

Powiązane posty